האזנה לדיסק  
   
 


רשימת הרצועות בדיסק - "אוסף רטרוספקטיבי" 


הורדת כל הדיסק

נערה פרפר נערה בספרייה לאומית  האזן הורד

חוברת הדיסק פתח