רם עברון מראיין את ציפי פליישר בערב הגאלה בבית גבריאל שעל שפת
."הכינרת, בהקרנת הבכורה של הוידאו-ארט "דניאל בגוב האריות