.ציפי פליישר עם סטודנטים שלה (ראשונה משמאל). פורים 1972, תל אביב