"ציפי פליישר ב"ברהמסהאוס" (בית ברהמס) בבאדן-באדן, גרמניה, בזמן הלחנת "האלה ענת
.(קיץ 1993)