.ציפי פליישר עם אלבומי תמונות ממסעותיה ברחבי העולם 1970-1965