מאת ציפי פליישר

מאמרים
בתחום היצירה המוסיקלית
בתחום המחקר והחינוך

ספרים


אודות ציפי פליישר

מאמרים

ספרים


ספרים
 
ציפי פליישר
עורכים: דר' אורי גולומב ופאול לנדאו
מינימונוגרפיה בהוצאת המכון למוסיקה ישראלית. מאמר מקיף על המלחינה ולאחריו אינפורמציה פרטנית אודות יצירותיה. תל-אביב, 2009. 68 עמודים. באנגלית ובעברית.
 
במאמר "בין מזרח ומערב, מן הקדמוני אל העכשווי" מובאים סיכומיהם של נתן מישורי ודר' אורי גולומב על דרכה של המלחינה - הן במישור הביוגרפי והן במישור הסגנוני-מוסיקלי. האינפורמציה הפרטנית נערכה במספר מדורים: קורות חיים, פרסים ומענקים, רשימת יצירות, תקליטורים, ביצועי בכורה נבחרים, ביקורות נבחרות, ביבליוגרפיה נבחרת, פרסומים נבחרים.
את המאמר ניתן להוריד מאתר ממ"י (המכון למוסיקה ישראלית) 5MishoriGolombHeb.pdf.